10 maja 7:30 - 15:00

Myślenicki Program Wymiany Pieców: Nabór wniosków

  • 10 maja 7:30 - 15:00

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 10 - 14 maja 2021 r., w budynku Urzędu Miasta, wejście od strony Rynku - drzwi do dawnego Urzędu Stanu Cywilnego. Ilość budynków objętych dofinansowaniem jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych nieekologicznych kotłów, pieców kaflowych na ogrzewanie proekologiczne wykorzystujące paliwo gazowe, spalające biomasę (pellet, zgazowujące drewno) lub pompę ciepła.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych / lokali mieszkalnych (kamienice, bloki) umiejscowionych na terenie gminy Myślenice.

Wartość dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż:

- 6 000 zł brutto - nowe ekologiczne źródło ciepła

- 8 000 brutto - nowe ekologiczne źródło ciepła i instalacja C.O. i C.W.U w przypadku budynków, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania

Wnioskodawca zobowiązany jest rozliczyć się z inwestycji ma maksymalnie do 20 grudnia 2021 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z Gminą umowy dotacja nie może zostać udzielona.

Należy pamiętać, iż do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Natomiast do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne czyli posiadają klasę 3 lub 4.

Komentarze