18 września 11:00 - 15:00

XXXI Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich

  • 18 września 11:00 - 15:00

W bieżącym roku mija 77 rocznica walk partyzanckich w rejonie Łysiny jak również 75 rocznica nieprzerwanej działalności Oddziału PTTK "Lubomir" w Myślenicach oraz jubileusz 90.lecia powstania oddziału w Myślenicach w roku 1932.

Z tej okazji zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Lubomir” w Myślenicach ma zaszczyt zaprosić

Na XXXI Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie w dniu 18 września 2021 roku o godzinie 11:00 w 77 rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Raciechowickiej, zwycięskiej Bitwy pod Łysiną oraz tragicznych pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej.

Zlot jest okazją do uroczystego uczczenia pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego walczących podczas II Wojny Światowej w szeregach Armii Krajowej oraz batalionów Chłopskich. Jest to też okazja do przypomnienia, jaką ofiarę złożył naród polski z niewinnych obywateli podczas bestialskich pacyfikacji miast i wsi przez niemieckich okupantów.

Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich odbywa się w miejscu, w którym przed 77 laty został poświęcony sztandar Obwodu Armii Krajowej „Murawa” podczas Mszy Świętej w dniu 3 września 1944 roku. Okoliczne tereny były od 1 sierpnia 1944 roku nazywane Rzeczypospolitą Raciechowicką ze względu na opuszczenie przez okupanta tych terenów i przejęcie ochrony ludności cywilnej przez Armię Krajową. Niemiecki okupant nie mogąc znieść skrawka wolnej Polski, zaatakował zgrupowanie w dniu 12 września 1944 roku. Bitwa pod Łysiną została jednak wygrana przez Partyzantów. W związku z tym nieprzyjaciel rzucił do walki kilkukrotnie większe oddziały, które mszcząc się za przegraną spaliły i wymordowały bestialsko mieszkańców okolicznych wsi Lipnika i Wiśniowej (głównie kobiety i dzieci). Ponadto spalone zostało pierwsze Polskie Górskie Obserwatorium Astronomiczne na górze Lubomir, w którym odkryto pierwsze Polskie Komety.

PROGRAM ZLOTU

Sobota 18 września 2019 r. (na Suchej Polanie)

- o świcie loty balonem nad Beskidem Średnim (Myślenickim)

- do 10 :00 - zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych na Suchej Polanie

- 10 :30 – wręczanie odznaczeń i medali

- 11 :00 – polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem

- 12 :30 – rozpoczęcie konkursów

- 13 :30 - Rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej

- po rekonstrukcji – Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród dla uczestników konkursów

WARUNKI UCZESTNICTWA: W zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.

Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej.

Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27, II piętro, w środy w godz. 16 00 -18 00 lub tel. 513 76 99 49, mail: pttk.myslenice@gmail.com lub w dniu Zlotu, przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

- bezpłatne pole namiotowe przy schronisku PTTK Kudłacze

- potwierdzenie zdobytych punktów GOT

- znaczek pamiątkowy z XXXI Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich

- posiłek dla uczestników, którzy opłacili wpisowe

- prawo udziału w konkursach z nagrodami

ORGANIZATORZY: Oddział PTTK „LUBOMIR” w Myślenicach,

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Komentarze