4 października 12:00 - 15:00

Sesja rady powiatu myślenickiego

  • 4 października 12:00 - 15:00

W poniedziałek 4 października o godz. 12.00 odbędzie się XXXVIII sesja rady powiatu myślenickiego w formie online. Transmisje z obrad można oglądać tutaj.

Porządek obrad XXXVIII sesji

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.

4.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

5.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego za I półrocze 2021 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 299 ).

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 300).

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 301 ).

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Myślenicki prowadzenia zadania publicznego związanego z wykonaniem chodnika przy drodze powiatowej (druk nr 302).

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (druk nr 303.)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026” (druk nr 304).

12.Przedstawienie Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska.

13.Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

14.Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

15.Wolne wnioski i oświadczenia.

16.Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

17.Zakończenie obrad XXXVIII sesji.

 

Komentarze