3 listopada 12:00 - 15:00

XXXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online

  • 3 listopada 12:00 - 15:00

XXXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 12.00. 

Transmisja z sesji będzie dostępna tutaj

Porządek obrad XXXIX sesji

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

5.Spotkanie z przedstawicielem Związku Powiatów Polskich.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 306).

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 307).

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr 308).

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 309).

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garaży na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 310 ).

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 311).

12.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 312).

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu myślenickiego (druk nr 313).

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie (Gmina Dobczyce) działającej na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 314).

15.Przedstawienie sprawozdań za rok 2020 z działań podejmowanych :

na terenie Nadzoru Wodnego w Krakowie,

na terenie Nadzoru Wodnego w Myślenicach,

na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej,

na terenie Nadzoru Wodnego w Bochni.

16.Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

17.Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

18.Wolne wnioski i oświadczenia.

19.Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

20.Zakończenie obrad XXXIX sesji.

Komentarze