28 marca 9:00 - 15:00

Wiosenne EKOporządki w Gminie Sułkowice 2022

  • 28 marca 9:00 - 15:00

Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „Wiosenne ekoPorządki w Gminie Sułkowice”, która w tym roku połączona została z wydarzeniem pn. „Posprzątaj z nami Małopolskę!” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych.

Obie akcje mają na celu zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych. Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków i od lokalnej społeczności, dlatego wyjdźmy na wiosnę w plener i posprzątajmy swoją najbliższą okolicę. 

Chęć uczestnictwa oraz teren objęty porządkowaniem należy zgłosić pod nr tel. 12 273 20 75 w. 28 oraz odebrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach worki na śmieci, rękawiczki oraz upominek.

Wskazanie terenu oraz terminu sprzątania umożliwi sprawny odbiór worków ze śmieciami.

Akcja potrwa od 28 marca do 30 kwietnia br.

Komentarze