30 maja 1:00 - 23:55

Piąta edycja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

  • 30 maja 1:00 - 23:55

Od 16 do 30 maja mieszkańcy Gminy Myślenice, którzy ukończyli 16 lat mogą za pomocą platformy www.bo.myslenice.pl złożyć swój projekt w Budżecie Obywatelskim na rok 2023. W V edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego swoją pulę środków do zagospodarowania będą mieć mieszkańcy wszystkich sołectw oraz dwóch okręgów w mieście. Ponadto 200 tys. zł zostanie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie.

W drugiej połowie maja mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje, następnie w okresie od czerwca do końca sierpnia zostaną one zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym, by we wrześniu przeprowadzić głosowanie. Projekty wybrane przez mieszkańców będą realizowane przez Gminę Myślenice z miejskiego budżetu w 2023 roku,

Komentarze