3 września 9:00 - 14:00

Myślenice; Piknik obronny

  • 3 września 9:00 - 14:00

W sobotę 3 września w godzinach 9:00-14:00 przy Strzelnicy Sportowej w Myślenicach odbędzie się piknik ze stoiskami instruktarzowymi, dotyczący cyklu szkoleń obronnych. 

Szkolenia obronne obejmują swoim zakresem szkolenie ogólnowojskowe, w tym zasady posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami - maski przeciwgazowe, odzież ochronna. Ponadto przedstawione zostaną budowa, zasady działania oraz przyjmowania postaw strzeleckich przy wykorzystaniu karabinka "GROT" i pistoletu wojskowego.

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w strzelaniu z pistoletu typu "GLOCK", a także skorzystać z warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej - w tym ratownictwo pola walki. Instruktorzy i żołnierze pozwolą na zapoznanie z wyposażeniem taktycznym żołnierza.

Komentarze