25 listopada 17:00 - 18:00

Premiera książki źródłoznawczej. "Miasteczko nasze Myślenice"

  • 25 listopada 17:00 - 18:00

W ramach zakończenia projektu "Skąd się wzięły Myślenice?", realizowanego przez Muzeum Niepodległości w ramach obchodów 680. rocznicy lokacji miasta odbędzie się premiera książki źródłoznawczej.

Książka zawiera 18 dokumentów z okresu od XIII do XVI wieku, w tym ten najważniejszy, z 11 listopada 1342 r., dotyczący sprzedaży sołectwa w Myślenicach przez króla Kazimierza Wielkiego.

W książce znajdzie się edycja łacińskich źródeł, jak i ich przekłady na język polski. Większość tych dokumentów nigdy wcześniej nie zostało przetłumaczona na język polski i nie była obecna w szerokim dyskursie naukowym!

Autorami edycji źródeł i przekładów są dwaj pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli dr hab. Krzysztof Fokt i prof. dr hab. Maciej Mikuła. Wydawcą jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Po prezentacji książki jeden z jej autorów wygłosi wykład o dawnych myśleniczanach, którzy zamieszkiwali nasze miasto w okresie średniowiecza.

Myślenice, 25 listopada godz. 17:00 w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. 

Komentarze