16 grudnia 18:00 - 19:00

Spotkanie z autorem muralu dotyczącego historii Myślenic

  • 16 grudnia 18:00 - 19:00

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się spotkanie z autorem muralu powstałego z okazji 680-lecia lokacji Myślenic dr Sebastianem Bożkiem i pasjonatem lokalnej historii Andrzejem Boryczko. 

Projekt muralu jest artystyczną interpretacją różnych wątków historycznych i kulturowych kojarzących się z miastem. Mural przedstawia wybrane okresy z historii miasta reprezentujące bądź symbolizujące epoki kluczowe dla jego rozwoju i charakteru.

Początki historii miasta rozpoczynają się od symbolicznie ujętego źródła rzeki Raby, której bieg, łączy wszystkie sceny, podkreślając wagę tej rzeki w dziejach miasta, oraz płynność zjawisk i doświadczeń, które kształtują pamięć historyczną. Zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego dzieła i spotkania z jego twórcą i konsultantem merytorycznym projektu.

Komentarze