13 stycznia 18:00 - 19:00

Finisaż dzieła: Myślenice w jednym obrazie, mural na 680-lecie lokacji miasta

  • 13 stycznia 18:00 - 19:00

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na finisaż dzieła: Myślenice w jednym obrazie, mural na 680-lecie lokacji miasta.

Będzie to ostatni moment, by zobaczyć i poznać dzieło, które powstało jesienią ubiegłego roku w Galerii Sztuki Współczesnej MOKiS, a także sposobność do spotkania z jego autorem dr Sebastianem Bożkiem i konsultantem merytorycznym projektu, znawcą lokalnej historii Andrzejem Boryczko.

Spotkanie poprowadzi dr Natalia Nowacka.

Mural, przygotowany na ubiegłoroczną rocznicę 680-lecia powstania Myślenic jest artystyczną interpretacją różnych wątków historycznych i kulturowych kojarzących się z miastem. Mural przedstawia wybrane okresy z historii reprezentujące bądź symbolizujące epoki kluczowe dla jego rozwoju i charakteru. Początki historii miasta rozpoczynają się od symbolicznie ujętego źródła rzeki Raby, której bieg łączy wszystkie sceny, podkreślając wagę rzeki w dziejach miasta oraz płynność zjawisk i doświadczeń, które kształtują pamięć historyczną.

dr Sebastian Bożek - urodzony w Krakowie w 1988, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka 2012), Od 2019 asystent w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. W roku 2022 uzyskał tytuł doktora. Stypendysta Ministra Kultury.

W swojej twórczości, której głównym punktem wyjścia jest postać ludzka i przestrzeń architektoniczna, podejmuje próby uchwycenia tego, co wymyka się werbalizacji - interferencji kulturowej, językowej, obyczajowej czy architektonicznej. Istotnym dla niego obszarem działań oraz ważną inspiracją jest struktura miasta i jego specyfika urbanistyczno-architektoniczna.

W tym kontekście murale traktuje jako środek organicznie podkreślający architekturę i czyniący ją bogatszą w znaczenia. W swoich działaniach nie ogranicza się jedynie do przedsięwzięć malarskich, poszukuje rozwiązań plastycznych na pograniczu malarstwa, działań przestrzennych/instalacji. Interesują go zagadnienia interakcji międzyludzkiej z przestrzenią architektoniczną.

Komentarze