27 stycznia 18:00 - 19:00

Makietowanie Rzeczywistości - upublicznienie pracy doktorskiej Adama Żądło

  • 27 stycznia 18:00 - 19:00

Galeria Sztuki Współczesnej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z autorem zaprasza na prezentację instalacji pt. "Makietowanie rzeczywistości", będącej upublicznieniem pracy doktorskiej Adama Żądło (promotor: dr hab. Sebastian Wywiórski, Wydział Sztuki UP im. KEN w Krakowie).

Instalacja składa się z obiektów w przestrzeni wirtualnej (dostępnych poprzez VR) oraz fizycznej, wykorzystujących technologię rzeczywistości mieszanej (MR).

Równolegle odbędzie się wernisaż wystawy 5. serii fotograficznych Adama Żądło - największej do tej pory wystawy wielokrotnie nagradzanych fotografii artysty.

KONTEKST:

Współcześnie prawdy o rzeczywistości szukamy najczęściej w sieci, w cyfrowym świecie. Jean Baudrillard twierdził, że to nadmiar rzeczywistości powoduje, że przestajemy w nią wierzyć. Co powstaje z połączenia cyfrowych światów z konserwatywnymi ludzkimi zmysłami?

Dla kontekstu warto przytoczyć historię Papuasów z XX w. Kiedy po raz pierwszy zetknęli się oni z samolotami oraz okrętami Europejczyków i amerykanów wypełnionymi przedmiotami i jedzeniem, postanowili wybudować drewniane atrapy zaobserwowanych maszyn. Co więcej, odtworzyli też całą infrastrukturę, łącznie z oświetlonymi ogniskami pasami startowymi w dżungli. Papuasi reagując na niewiarygodne, gigantyczne, latające obiekty wpisali je w kontekst swoich wierzeń i wiedzy o świecie. Postrzegali metalowe maszyny jako dary od przodków z niebios, które podstępem udało się zwabić obcym przybyszom. Sprytnie odtworzyli więc z własnych materiałów (patyków, kory i liści) te same maszyny, infrastrukturę oraz zachowania – lotniskowe rytuały, które pozwalały przyzywać dobrobyt obcym przybyszom. Z ich punktu widzenia zrobili wszystko jak należało, użyli całej swojej mocy odtworzenia rzeczywistości. Stworzyli kult cargo, by przywołać materialne bogactwo. Przytoczona historia może wydawać się współczesnemu Europejczykowi groteskowa, jednak w ramach struktur świata zachodniego, opartych w dużym stopniu na materializmie, wiele z naszych zachowań i nawyków nie różni się zasadniczo od działań i motywacji Papuasów zaobserwowanych 100 lat temu. Życie wielu z nas (w tym moje) bywa podporządkowane procesowi pozyskiwania i zwabiania pożądanych materialności lub kreowania iluzji własnego wizerunku, szczególnie w sieci. Często ulegamy potrzebie kreowania atrap i fasad mających stworzyć pozory, zwiększyć nasze wpływy, ugruntować wizerunek, przyzwać lub ukazać nasze przewagi w oczach innych. W jakiej formie przeniesiemy te potrzeby do cyfrowych światów?

Komentarze