22 lutego 12:00 - 15:00

VII sesja Rady Powiatu Myślenickiego

  • 22 lutego 12:00 - 15:00

W dniu 22 lutego 2023 r. /środa/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad LVII sesji:

Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr 475).

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu  dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 476).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 477).

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  maksymalnych  kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w roku 2023 (druk nr 478).

Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu za rok 2022.  

Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zakończenie obrad LVII sesji.

Komentarze