30 września 7:30 - 15:00

Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”. Można składać wnioski

  • 30 września 7:30 - 15:00

Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, w postaci aktu nadania Tytułu i Medalu Honorowego, przyznawany jest corocznie przez Radę Powiatu Myślenickiego.

Wniosek o przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” można składać do dnia 30 września 2023 r.

Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice lub osobiście złożyć na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice, w godzinach urzędowania Starostwa.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”. Wnioski dostępne na stronie:  https://www.myslenicki.pl/index.php/strona-glowna/aktualnosci/2111-tytul-honorowy-zasluzony-dla-powiatu-myslenickiego-mozna-skladac-wnioski-do-30-wrzesnia-2023-r

Komentarze