16 września 9:00 - 14:00

Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich – Sucha Polana

  • 16 września 9:00 - 14:00

W tym roku mija 79 rocznica krwawych wydarzeń i walk partyzanckich w rejonie Łysiny.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Lubomir” w Myślenicach ma zaszczyt zaprosić na XXXIII Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie w dniu 16 września 2023 roku o godzinie 11:00, w 79. rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Raciechowickiej, zwycięskiej Bitwy pod Łysiną oraz tragicznych pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej.

Zlot jest okazją do uroczystego uczczenia pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego walczących podczas II Wojny Światowej w szeregach Armii Krajowej oraz batalionów Chłopskich. Jest to też okazja do przypomnienia, jaką ofiarę złożył naród polski z niewinnych obywateli podczas bestialskich pacyfikacji miast i wsi przez niemieckich okupantów.

Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich odbywa się w miejscu, w którym przed 79 laty został poświęcony sztandar Obwodu Armii Krajowej „Murawa” podczas Mszy Świętej w dniu 3 września 1944 roku.

Okoliczne tereny były od 1 sierpnia 1944 roku nazywane Rzeczpospolitą Raciechowicką ze względu na opuszczenie przez okupanta tych terenów i przejęcie ochrony ludności cywilnej przez Armię Krajową.

Niemiecki okupant nie mogąc znieść skrawka wolnej Polski, zaatakował zgrupowanie w dniu 12 września 1944 roku. Bitwa pod Łysiną została jednak wygrana przez Partyzantów. W związku z tym nieprzyjaciel rzucił do walki kilkukrotnie większe oddziały, które mszcząc się za przegraną spaliły i wymordowały bestialsko mieszkańców okolicznych wsi Lipnika i Wiśniowej (głównie kobiety i dzieci). Ponadto spalone zostało pierwsze Polskie Górskie Obserwatorium Astronomiczne na górze Lubomir, w którym odkryto pierwsze Polskie Komety.

PROGRAM ZLOTU

Sobota 16 września 2023 r. (na Suchej Polanie)

– do 9 :00 – zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych na Suchej Polanie – udział w konkursach

– 11 :00 – polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem

– 12 :20 – Poczęstunek tradycyjną wojskową grochówką

– 12 :40 – Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach

– 13 :00 – Rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.

Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej.

Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27, II piętro, w środy w godz. 16 00 -18 00 lub tel. 513 76 99 49, mail: pttk.myslenice@gmail.com lub w dniu Zlotu, przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

– bezpłatne pole namiotowe przy schronisku PTTK Kudłacze

– potwierdzenie zdobytych punktów GOT

– znaczek pamiątkowy z XXXIII Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich

– posiłek dla uczestników, którzy opłacili wpisowe

– prawo udziału w konkursach z nagrodami

ORGANIZATORZY: Oddział PTTK „LUBOMIR” w Myślenicach,

Komentarze