7 listopada 18:00 - 20:00

Chełm. Spotkanie mieszkańców

  • 7 listopada 18:00 - 20:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

Chełmie – wtorek, 7 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w budynku szkoły na Chełmie

Komentarze