9 listopada 17:00 - 19:00

Droginia. Zebranie mieszkańców

  • 9 listopada 17:00 - 19:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

w Drogini – czwartek, 9 listopada 2023 r. o godz. 17:00 w remizie OSP Droginia

Komentarze