14 listopada 18:00 - 20:00

Jasienica. Spotkanie mieszkańców

  • 14 listopada 18:00 - 20:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

w Jasienicy – wtorek, 14 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w remizie OSP Jasienica.

Komentarze