15 listopada 18:00 - 20:00

Bulina. Spotkanie mieszkańców

  • 15 listopada 18:00 - 20:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

W Bulinie – środa, 15 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w remizie OSP Bulina.

Komentarze