16 listopada 18:00 - 20:00

Bysina. Spotkanie mieszkańców

  • 16 listopada 18:00 - 20:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

w Bysinie – czwartek, 16 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w budynku ZPO w Bysinie.

Komentarze