17 listopada 18:00 - 20:00

Osieczany. Spotkanie mieszkańców

  • 17 listopada 18:00 - 20:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

w Osieczanach – piątek, 17 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w remizie OSP Osieczany.

Komentarze