20 listopada 17:30 - 20:00

Borzęta. Spotkanie mieszkańców

  • 20 listopada 17:30 - 20:00

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wraz z Sołtysami zaprasza członków Rad Sołeckich oraz wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie w nadchodzącym tygodniu, które odbędą się według następującego harmonogramu.

w Borzęcie - poniedziałek 20 listopada 2023 r. o godz. 17:30 w budynku ZPO w Borzęcie.

Komentarze