12 lutego 15:00 - 17:00

Myślenice. Sesja rady miejskiej

  • 12 lutego 15:00 - 17:00

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  12 lutego 2023 roku  / poniedziałek / o godzinie 15.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Porządek obrad LXXVII-mej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 12 lutego  2024 roku, godz. 15.00

Otwarcie obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych  do  atmosfery  na  terenie  Gminy  Myślenice  w danym roku budżetowym   zwanego dalej „Myślenickim Programem Wymiany Pieców”.

Komunikaty.

Zakończenie.

Komentarze