21 maja 13:00 - 16:00

Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

  • 21 maja 13:00 - 16:00

We wtorek 21 maja o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 11).

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 12).

Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania (druk nr 13).

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego (druk nr 14).

Przedstawienie przez Dyrektora PCPR:Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach za rok 2023,

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Myślenickiego za rok 2023.

Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

Wyjaśnienia Starosty  dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zakończenie obrad.

Komentarze