20 maja 9:00 - 13:00

Sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

  • 20 maja 9:00 - 13:00

II sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach  odbędzie się w dniu: 20 maja 2024 r. o godz. 900 w Sali Samorządowej (budynek Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad I sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1)    powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

2)    powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

3)    powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

4)    powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

5)    powołania Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

6)    powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

7)    powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,  ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego;

8)    powołania Komisji Organizacyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9. Komunikaty i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komentarze