20 lutego 7:30 - 15:30

Termin składania wniosków o identyfikatory parkingowe

  • 20 lutego 7:30 - 15:30

Mieszkańcy ul. Armii Krajowej, Gen. St. Maczka, Generała L. Okulickiego mają czas do 20 lutego na to, aby złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wnioski o wydanie identyfikatorów upoważniających do bezpłatnego parkowania na tym terenie. 

We wniosku należy podać dokładny adres posesji oraz ilość identyfikatorów (nie więcej niż dwa dla posesji). W przypadkach szczególnych, wymagających wydania dodatkowych identyfikatorów należy podać uzasadnienie ich wydania w celu rozpatrzenia przez Gminę Myślenice.

Identyfikatory na rok 2015 zostaną wydane do dnia 27.02.2015 w Wydziale Mienia Urzędu Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice pok. 22. Identyfikatory po upływie roku na, który zostały wydane tracą ważność. Wnioski o wydanie identyfikatorów na kolejny rok należy składać do 21 grudnia bieżącego roku.

 Więcej na temat płatnych stref parkingowych

Komentarze