9 kwietnia 12:00 - 13:00

Wielkanocny Konkurs Palm 2017

  • 9 kwietnia 12:00 - 13:00

Myślenicki Oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Muzeum Niepodległości w Myślenicach, Miasto i Gmina Myślenice ogłaszają WIELKANOCNY KONKURS PALM w dniu 9 kwietnia 2017 r. Godz. 12.00 - Myślenice – Rynek.

W trakcie obrad Jury wystąpi Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki.

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, a w szczególności:

 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

 Rozbudzanie inwencji twórczej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych;

 Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;

 Integracja społeczności lokalnej.

 Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

Palmy wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm wielkanocnych występujących dawniej na terenie powiatu myślenickiego.

Technika wykonania:

Materiały naturalne: bukszpan, bazie, gałązki wierzbowe, leszczyna, puszyste kolorowe trawy, choina, sosna. Elementem uzupełniającym były suszone i barwione kwiaty, wstążki i kwiaty wykonane z bibuły oraz papieru. Odrębnie oceniane będą palmy najwyższe oraz palmy oryginalne – w przygotowaniu których użyte zostały także inne niż tradycyjne surowce.

 Warunki udziału:

 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę.

 Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z

danymi: imię i nazwisko autora oraz wiek.

 Prace należy składać w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu w Rynku -

9 kwietnia 2017r. / niedziela/ na 15 minut przed konkursem.

 Kryteria oceny prac:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 zgodność z regulaminem konkursu,

 pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,

 wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych,

 wielkość palm i bogactwo użytych materiałów,

 samodzielność i estetykę wykonania pracy.

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne.

Nagrody:

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich chętnych, którym bliska jest tradycja i kultura Ziemi Myślenickiej.

Informacji na temat konkursu udziela: Muzeum Niepodległości w Myślenicach, tel.12/ 2720211 oraz Biuro Kongregacji Kupieckiej w Myślenicach, tel. 12/ 2721596.

Komentarze