11 marca 10:00 - 13:30

I Mistrzostwa strażaków powiatu myślenickiego w narciarstwie alpejskim -slalom gigant 2018

  • 11 marca 10:00 - 13:30

I Mistrzostwa Strażaków Powiatu myślenickiego w narciarstwie alpejskim Slalom Gigant Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach , Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myślenicach, Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice, Stacja narciarska" Szklana Góra Ski".

Miejsce: Stacja narciarska "Szklana Góra Ski "w Harbutowicach. Cel zawodów: Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców powiatu myślenickiego,integracja środowiska straży pożarnej w zimowej scenerii. Wyłonienie najlepszych strażaków z powiatu myślenickiego.

Termin zawodów: Niedziela 11.03.2018 r. Start o godz. 10:15 dokonywanie wpłat w biurze zawodów od godz 8:00-9:30 Zgłoszenia, opłaty startowe: Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza który znajduje się na ostatniej stronie regulaminu i przesłanie na adres email Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach. kppspmyslenice@straz.krakow.pl do dnia 06.03.2018 do godziny 15:30

Opłata startowa: Opłata startowa w wysokości 30 zł w tej kwocie zawodnik otrzymuje prawo startu w zawodach oraz poczęstunek . Wpłaty należy dokonać przed zawodami na stoku w Biurze Zawodów od godz. 8:00 do 9.30. Po dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma koszulkę z numerem startowym.Na podstawie otrzymanej koszulki z numerem zawodnik kupuje karnet na wyciąg krzesełkowy w cenie promocyjnej 40 zł na 4h, (w cenie jest zawarta kaucja zwrotna za karnet w kwocie 10 zł) Sposób przeprowadzenia zawodów: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

Odbędą się dwa lub jeden przejazd slalomu giganta (liczba przejazdów może ulec zmianie w zależności od panujących warunków śniegowych i atmosferycznych). Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą wziąć udział aktualni członkowie i funkcjonariusze jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP oraz PSP również Zakładowych Straży Pożarnych tylko z terenu Powiatu myślenickiego. Każdy musi dokonać rejestracji oraz wpłacić w biurze zawodów opłatę startową. Strażak zawodnik musi posiadać obowiązkowo ubranie specjialne, hełm bojowy lub kask narciarski!!

-Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się zawodników od NNW. -Osoby nie pełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. -Zawodnicy którzy nie będą posiadali kasków lub hełmów nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach! -Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas któregokolwiek z etapów zawodów.

-Organizatorzy zawodów zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne lub w przypadku małej liczby startujących. . Wyniki: Wyniki zostaną ogłoszone zaraz po zakończeniu przejazdów wszystkich zawodników. Klasyfikacja zawodników: Kategoria

Mężczyźni "OPEN" Kategoria Kobiety "OPEN" Nagrody: Organizatorzy zapewniają puchary i dyplomy w obu kategoriach dla pierwszych trzech miejsc. Oglądanie trasy: Dnia 11.03.2018 od godz 9:00, Może odbywać się ześlizgiem. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe. Interpretacja regulaminu:. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów UWAGA!!!

O godzinie 10:00 Oficjalne rozpoczęcie zawodów przed budynkiem restauracji „Szklana Chata” Prosimy aby na godzinę 10:00 wszyscy zawodnicy mieli już załatwione sprawy formalne( po dokonaniu opłaty startowej oraz zakupiony karnet na wyciąg) ponieważ po krótkim otwarciu zawodów wszyscy udajemy się na górę i rozpoczynamy starty! Więcej informacji: 888-613-838

Komentarze