31 maja 15:00 - 18:00

Myślenice: X sesja rady miejskiej

  • 31 maja 15:00 - 18:00

 

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX-tej sesji RM.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Myślenice przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomira Kaganka oraz Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSPRP w Myślenicach Dh Waldemara Pachonia.
5. P r z e r w a .
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie zmienionej Uchwałą Nr 69/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz Uchwałą Nr 114/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat lokalu użytkowego, zlokalizowanego w bloku nr 1 na os. 1000-lecia w Myślenicach oraz gruntu przyległego do lokalu o pow. 4m2.
11. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Komentarze