15 lipca 8:00 - 20:00

XXII Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Myślenice - Zarabie 2019

  • 15 lipca 8:00 - 20:00

„Most Zamiast Murów - Artystyczne Przełamywanie Barier” - „ODDŹWIĘK”

15 lipca 2019 w Myślenicach rozpoczynają się XXII Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla artystów profesjonalnych oraz XIX Europejskie Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowej działalności Towarzystwa Przyjaciół Francji „Ziemia Myślenicka”, realizowanego corocznie od 1997 roku. MWA służą rozwojowi profesjonalnej sztuki, szlifowaniu talentów, integracji środowisk artystycznych z całego świata. MWA to świętowanie twórczości w procesie, współobecności, różnorodności w formie, technice i spojrzeniu, choć naczelną ich ideą jest łączenie.

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne to wieloletnie przedsięwzięcie integrujące artystów profesjonalnych z artystami amatorami, młodych adeptów sztuki i lokalnej społeczności, a także przedstawicieli rodzimej twórczości, w tym regionalnej z twórczością artystów pochodzących z całego świata. Są przestrzenią, w której spotyka się sztuka dojrzała z pierwszymi próbami jej uprawiania, artysta ze swoim odbiorcą w otwartym twórczym procesie, w miejscach wystawienniczych, całej przestrzeni miasta i powiatu myślenickiego.

Tegoroczna edycja pod nazwą „Oddźwięk” to interdyscyplinarne warsztaty dla ok. 50 dorosłych profesjonalnych artystów z całego świata (Francja, Ukraina, Wielka Brytania, Izrael, USA, Rosja, Słowacja, Polska). Tytuł tej edycji jest swoistym sprawdzianem tych wszystkich spotkań, relacji oraz zmian jakich w życiu oraz na warsztatach doświadczamy. Jest również swoistym spotkaniem na ile spotkanie Drugiego wyrzeźbiło nas.

Na całą akcję składają się jej stałe komponenty:

• Europejskie Warsztaty Plastyczne: warsztaty dla około 20-osobowej grupy młodzieży polskiej (powiat myślenicki), które corocznie odbywają się od 2001r.;
• Spotkania ze Sztuką (odbywające się od 2007r): warsztaty dla 10-osobowej grupy dzieci - uczniów szkół myślenickich i powiatu myślenickiego a także Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej; adresowane szczególnie dla odbiorców wymagających dodatkowego i/lub specjalistycznego wsparcia, także w sferze psychologiczno-społecznej,
• Cykl wystaw artystycznych (zbiorowych i indywidualnych) prezentujących dorobek twórczy 20 lat spotkań artystycznych oraz jej indywidualnych członków (Galeria Myślenicka, Galeria Dzwonnica w Głogoczowie, Galeria Sztuki Współczesnej MOKiS),
• Cykl wystaw poplenerowych, ukazujących cel, ideę i dorobek warsztatów (Francja, Polska) i inne proponowane w czasie.
• OTWARTE DRZWI – zajęcia artystyczne (zorganizowane i indywidualne) prowadzone przez profesjonalnych artystów-plastyków dla dorosłych osób nieprofesjonalnie zajmujących się sztuką.

Artystów podczas pracy można odwiedzać przez cały czas trwania warsztatów w dniach 15–26 lipca 2019 r. na Zarabiu w hotelu Marina (ul. Zdrojowa 1).

Komentarze